Naháňka na Bílé Studni

27.11.2015 19:38

21.11.2015 se konala naháňka na černou zvěř. Systém organizace celého lovu byl po několikaletém zažitém způsobu změněn. Došlo ke změně způsobu nahánění zvěře. Tentokráte došlo ke sloučení několika měnších lečí na 2 velké leče.


Zahájení celodení akce bylo jako vždy v Linharticích v místním kulturním domě, po prezenci všech lovců a honců a po krátké snídani byl připraven nástup tentokráte i za přítomnosti " našeho trubače" pana předsedy spolku Pavla Grepla ml.  Po zaznění slavnostních fanfár myslivecký hospodář seznámil účastníky s organizací lovu. Poté jsme se společně přemístili do lesní části naší honitby " Bílá Studně".  Následovala první " velká leč" kdy se nám za pomocí několika loveckých psů a našich hoců podařilo vytlačit několik rudlů černé zvěře. Díky reorganizaci celé akce došlo jik již jsem zmínil v úvodu ke sloučení několika lečí. Vytlačená zvěř se tak pohybovala v poklidu a včichni střelci byli rozestaveni " ve vysokém lese" a měli tak ideální podmiínky k obeznámení zvěře a k provedení vlastního lovu.  V první leči byly uloveny celkem 4 lončáci a jedno sele a 3 lišky.  Po první leči následovala svačina a výlož ulovené zvěře a většina účastníků si vyměňovala první lovecké dojmy z první leče.  V druhé leči nám Diana již tolik nepřála a byla ulovena pouze jedna liška.  Po ukončení druhé leče se všichni účastníci přesunuli z honitby zpět do kulturního domu v Liharticích, kde byl připraven výřad a poslední leč. Na této naháňce bylo uloveno celkem  jedno sele 4 lončáci a 4 lišky. Během slavnostního výřadu byly předány úspěšným lovcům úlomky a za doprovodu " trubačů " kdy se k našemu panu předsedovi přidal i jeden z našich pozvaných honců, mladík Petr Hamáček, který za námi přijel z jižní Moravy.

Po výřadu byla připravena poslední leč s vyhlášením krále lovu, nejlepšho honce a nejlepších psovodů a nesměla chybět již tradičně bohatá tombola a bohaté občerstvení.