Naháňka na černou zvěř 1.11 - vydařená akce

15.11.2014 00:00

11.11.2014 jsme uspořádali již tradiční naháňku na černou zvěř konanou v lesní části naší honitby na úseku Bílá Studně. Již od samého začátku celé akce, která byla zahájena v kulturním domě v Linharticích panovala velice přátelská atmosfréra. Po teplé snídaní jsme se vydali na vlastní lov. Přiraveny byly celkem čtyři leče. V každé leči mimo druhé jsme spatřili zvěř. V první leči jsme vyhnali tlupu 6 divočáků. Lovci v tomto případě nebyli úspěšní. Po druhé leči následovala svačina. Po svačině jsme se odebrali ke třetí leči, která byla plná očekávaání jelikož všude kolem ní byly čerstvé pobytové znaky černé zvěře. Ihned po zahájení se díky loveckým psům podařilo černou vyhnat. V této leči byly uloveny 3 ks černé zvěře.  V poslední leči jsme opět narazili na několik divočáků, kde se nám podařilo ulovit pouze jedno sele. Celkem jsme tedy ulovili 2 lončáky a 2 selata. Po výřadu následovala tradiční poslední leč s vyhlášením krále lovu, nejlepšího psovoda, nejlepšího honce a honkyně.  Po těchto oficiálních ceromoniálech za dopravodu trubače jsme losovali bohatou tombolu. Na závěr bylo pro účastníky poslední leče připravena taneční zábava.

Celá lovecká akce včetně poslední leče se velice vydařila a poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na její organizaci. 


Lovu Zdar!