Výroční členská schůze

21.02.2015 00:00

Výroční členská schůze konaná  dne 21. Února 2015 v pohostinství na " Hřišti v Sušicích"

Program:

9:00      příchod a prezentace

9:30      snídaně

10:00     Výroční členská schůze

-         Volba návrhové komise

-         Výroční zpráva předsedy mysliveckého spolku

-         Výroční zpráva mysliveckého hospodáře mysliveckého spolku

-         Výroční zpráva finančního hospodáře a plán pro rok 2015

-         Výroční zpráva předsedy revizní komise

-         Schválení provozního příspěvku na rok 2015
-          Diskuze

-         Závěr, usnesení výroční členské schůze

-    Ocenění jubilantů

12:00    Oběd ,Volná zábava