Myslivecký spolek Moravská Třebová provozuje právo myslivosti v pronajeté společenstevní honitbě "Moravská Třebová".  Celková výměra honitby je 1433 ha z čehož je 415 ha lesních ploch s převahou dubových a bukových porostů, 1 017 ha orné půdy a 1 ha vodní plochy.  Hlavním posláním našeho mysliveckého spolku je zkvalitňovat chov volně žijící zvěře v naší honitbě. Naší nejpočetnější populací zvěře je zvěř srnčí, ale v posledních dvou letech sledujeme mírný pokles stavů této zvěře v honitbě.  Na opak dochází k mírnému navýšení stavů zvěře černé, která má v okolí ideální podmínky ( potravní i klidové ), a to zejména v polní částech honitby na které je v převážné většině pěstovná řepka a kukuřice na siláž pro 3 BPS.

Z drobné zvěře se zde vyskytuje pouze zajíc polní a kachna divoká.